Česká gramatika: adjektiva

Česká gramatika: adjektiva

For the most part, adjectives in Czech are recognizable by the presence of certain suffixes. Many adjectives which end in the suffixes -ický and -ní are understandable to native speakers of English. (The English suffix equivalent of Czech -ický is -ic(al)). Do you understand the meaning of the following adjective-noun phrases? Can you pronounce them?

skandální prezident

morální politika

kulturní program

historický dokument

ekologická revoluce

ideální kandidát

neurotický profesor (!)

politická policie

ekonomický systém

moderní problém

skeptický filozof

inteligentní student

americký stát

teoritická literatura

intelektuální atmosféra

normální komunista

anglický premiér Tony Blair

klasická literatura

populární interpretace

paradoxní charakter

postgraduální studia

literární kritika

aktivní kontrola

komunistický režim

absolutní horizont

inspirativní film

konkretní situace

potenciální konfrontace