Na hodině češtiny: výrazy

Na hodině češtiny: výrazy
 

Český výraz

 

Pane profesore, mám otázku!

Professor, I have a question.

 

Děkuji vám, pane profesore.

Thank you, professor.

 

Prosím.

Please. You’re welcome

 

Promiňte.

Excuse me.

 

Ano. Ne.

Yes. No.

 

Jak se řekne česky…?

How do you say in Czech…?

 

(Česky se to řekne…)

(In Czech you say…)

 

Jak se řekne anglicky…?

How do we say in English…?

 

(Anglicky se to řekne…)

(In English we say…)

 

Jak se píše česky…?

How do you write in Czech…?

 

(Česky se to píše…)

(In Czech you write…)

 

Co to znamená?

What’s that mean?

 

(To znamená…)

(That means…)

 

Mluvte pomalu, prosím.

Speak slowly, please.

 

Máme moc práce.

We have a lot of work.

 

Rozumím vám.

I understand you.

 

Nerozumím vám.

I don’t understand you.

 

Rozumíte mi?

Do you understand me?

 

Opakujte po mně.

Repeat after me.

 

Opakujte to, prosím.

Repeat it, please.

 

Nahlas.

Aloud.

 

Mluvte nahlas.

Speak out loud.

 

Ještě jednou!

One more time!

 

Všichni najednou!

Everyone together!

 

Řekněte to celou větou.

Say it in a full sentence.

 

To je správné.

That’s correct.

 

To není správné.

That’s not correct.

 

Tohle je o něco lepší.

That’s a little better.

 

Tohle je lepší.

That’s better.

 

Dobře.

Good.

 

Velmi dobře.

Very good.

 

Výborně.

Excellent.

 

Pozor na výslovnost.

Watch out for your pronunciation.

 

Pozor na slovosled.

Watch out for your word order.